31/10/2023 08:58:44

Chính sách bảo mật của website

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật của Đồ Thờ Huyền Đức

Chính sách bảo mật của Đồ Thờ Huyền Đức

2. Thông Tin Thu Thập

2.1. Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền vào mẫu, thực hiện giao dịch hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin thanh toán.

2.2. Thông Tin Tự Động

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân, chẳng hạn như loại trình duyệt, địa chỉ IP, loại hệ điều hành và trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi.

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và duy trì dịch vụ, xử lý thanh toán, gửi thông báo và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung mà chúng tôi cung cấp.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân chống lại mất mát, lạc hậu, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

6. Quyền Lực và Cập Nhật Thông Tin

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc thực hiện quyền lực này.

7. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

Bảo Mật Trong Quá Trình Truyền Thông

Sử dụng kết nối an toàn (SSL) để mã hóa thông tin khi truyền tải giữa máy tính của khách hàng và máy chủ của bạn. Điều này ngăn chặn người ngoại đạo có thể đọc hoặc sửa đổi dữ liệu trong quá trình truyền tải.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Đồ Thờ Huyền Đức qua số Hotline 0965.999.463

Tôi là Đức Đồ Thờ, chủ hệ thống cửa hàng Đồ Thờ Huyền Đức. Có kiến thức sâu rộng về thờ cúng Thần Tài Thổ Địa, luôn sẵn lòng giải đáp mọi người mọi kiến thức về thờ Thần Tài