05/03/2024 03:08:26

Bạn đã lựa chọn Bài khấn đi chùa phù hợp chưa? Theo văn hóa của người Việt, đi chùa là một phong tục truyền thống lâu đời trong văn hóa của người Việt, được duy trì từ thời xa xưa đến ngày nay. Mọi người, từ gia đình đến gia đình, đều hướng về chùa với hy vọng tìm thấy cảm giác bình yên, đồng thời khấn cầu sự an lành, may mắn, và xin được phúc lộc. Hãy cùng Đồ Thờ Huyền Đức tìm hiểu về nguyên tắc khấn khi đi chùa, các Bài khấn đi chùa theo từng ban thông qua bài viết này!

Cách khấn khi đi chùa

Cách khấn khi đi chùa cho đúng chuẩn

Cách khấn khi đi chùa cho đúng chuẩn

Khi đến chùa, việc khấn vái là một phần quan trọng của nghi thức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách khấn khi đi chùa và thực hiện thứ tự lễ phật tử đúng đắn. Hãy cùng điểm qua thứ tự hành lễ khi bạn đặt chân đến chùa:

Bước 1: Khi bạn bước vào chùa, hãy chuẩn bị lễ vật và thắp hương tại ban thờ Đức Ông.

Bước 2: Sau khi đặt lễ vật tại ban Đức Ông, tiến lên hương án của chính điện, đặt lễ, thắp nhang, thỉnh 3 hồi chuông để bắt đầu lễ chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát.

Bước 3: Sau khi hoàn thành lễ chính điện, hãy thắp hương tại các ban thờ khác trên bãi đường. Lưu ý, mỗi lần thắp hương thường có 3 hoặc 5 lễ. Nếu chùa có đền thờ Mẫu và Tứ Phủ, hãy đến đó để đặt lễ, dâng hương, đọc bài văn khấn và cầu nguyện theo ý nguyện.

Bước 4: Thực hiện lễ nhà thờ Tổ, tức nhà thời Hậu.

Bước 5: Khi buổi lễ kết thúc và bạn đã lễ tạ để hạ lễ, hãy ghé vào phòng tiếp khách để hỏi thăm và gặp gỡ các vị sư Tăng trụ trì trong chùa.

Bài khấn đi chùa lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…….. tháng…….. năm….

Tín chủ con là …………………

Ngụ tại………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sĩ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Xem thêm: Văn khấn an vị bát hương Thần Tài chuẩn xác nhất 2024

Tổng hợp các bài khấn đi chùa chuẩn xác nhất

Tổng hợp các bài khấn đi chùa chuẩn xác nhất

Bài khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là…………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………..

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Bài khấn đi chùa tại ban Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng

“Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm

Hay dù chỉ thấy bức chân dung,

Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,

Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …

Ngụ tại ….

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tôi là Đức Đồ Thờ, chủ hệ thống cửa hàng Đồ Thờ Huyền Đức. Có kiến thức sâu rộng về thờ cúng Thần Tài Thổ Địa, luôn sẵn lòng giải đáp mọi người mọi kiến thức về thờ Thần Tài