Thumbnail
27.280.000 
Ngang 48cm 27.280.000đ
Ngang 61cm Liên hệ
Giá chưa bao gồm đèn sen và tượng Phật Di Lặc

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Bạch Ngọc Kim Sen HD999490

Gọi ngay 0965.999.463 để được:
SETUP THEO YÊU CẦU
Chọn lựa Bàn Thờ + Tượng + Đồ Thờ quay chụp từ xa cho khách hàng xem trước