Thumbnail
26.280.000 
Trọn Bộ Ngang 48cm:  26.280.000 đ
Trọn Bộ Ngang 56cm:  28.290.000 đ
Lưu ý: Giá chưa bao gồm Tượng Phật Di Lặc và Đèn Led Hoa Sen Giá Tượng Phật Di Lặc + Đèn Sen: 8.000.000 đ
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999457

Gọi ngay 0965.999.463 để được:
SETUP THEO YÊU CẦU
Chọn lựa Bàn Thờ + Tượng + Đồ Thờ quay chụp từ xa cho khách hàng xem trước