Thumbnail
29.900.000 
Ngang 48cm 36.000.000 đ
Giá chưa gồm đèn sen 5 bông 29.900.000 đ
Bàn thờ: Ngang 48cm  Kệ: Ngang 89 x sâu 107 x cao 13cm Tam cấp: Ngang 20 x cao 60 x sâu 60cm  Chất liệu: Gỗ Tần Bì (Sồi Nga) 100%

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Hiện Đại Đồ Thờ Kim Sa HD999488

Gọi ngay 0965.999.463 để được:
SETUP THEO YÊU CẦU
Chọn lựa Bàn Thờ + Tượng + Đồ Thờ quay chụp từ xa cho khách hàng xem trước