Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây MS HD777023

Chất liệu

Sứ

Kích thước

Cao 20 cm, Cao 25 cm, Cao 30 cm, Cao 35 cm, Cao 40 cm

Màu sắc

Trắng Vàng

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023

Danh mục liên quan

Gọi ngay 0965.999.463 để được:
SETUP THEO YÊU CẦU
Chọn lựa Bàn Thờ + Tượng + Đồ Thờ quay chụp từ xa cho khách hàng xem trước